Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας οργανώνει και λειτουργεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οργανώνει και υποστηρίζει Διδακτορικές Σπουδές και Μεταδιδακτορική έρευνα, παρέχοντας ανώτατη εκπαίδευση, σε ξένη γλώσσα, σε Έλληνες και σε αλλοδαπούς.